วัดสมานรัตนาราม ตั้งอยู่ริมแม่น้ำบางปะกง บ้านหมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางแก้ว(ตำบลไผ่เสวกเดิมอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา และใกล้กับโครงการเขื่อน  ทดน้ำบางปะกง มีเนื้อที่ ตามหน้าโฉนดที่ตั้งวัด ๒๖ ไร่ ๓งาน ๕๐ ตารางวา (ที่ดินนอกวัดไม่มี) ตามคำบอกเล่าขานของผู้เฒ่าผู้แก่ในสมัยนั้นเล่าสืบกันต่อกันมาว่ามีครอบครัวหนึ่งอยู่ในฐานะมั่นคง เป็นคหบดีมีคนเคารพนับถือ คือครอบครัวท่านขุนสมานจีนประชา (เดิมชื่อจ๋าย) เมื่อท่านขุนสมานจีนประชาถึงแก่กรรมแล้ว    ภรรยาทั้ง ๒ ของท่านขุนสมานจีนประชา  นางทิม สืบสมาน และ นางผ่อง  สืบสมาน(เพิ่มนคร ) พร้อมด้วย นางยี่สุ่น …..  (ผู้เป็นน้องสาว ต่อมาภายหลังได้สร้างพระปรางค์ขึ้นหน้าโบสถ์  ปัจจุบันยังปรากฏให้เห็นอยู่ มีความศรัทธาคิดจะสร้างวัดเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้สามีผู้ล่วงลับ จึงได้ดำเนินการสร้างวัด ปรากฏตามหลักฐาน เมื่อ พ..๒๔๒๒


 เมื่อสร้างวัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้ตั้งชื่อวัดว่า  วัดใหม่ขุนสมานเพิ่มนคร   เป็นวัดราษฎ์ คณะสงฆ์ปกครองวัดสมัยนั้นเป็นฝ่ายมหานิกาย  แต่ปกครองไม่นานนัก ผู้สร้างวัดได้ถวายพระในคณะธรรมยุตมี  พระครูศิริปัญญามุนี
(อ่อน เทวนิโพ) เป็นประธานสงฆ์ในการรับถวายนี้
    ชาวบ้านโดยทั่วไปมักเรียกวัดนี้ว่าวัดใหม่ขุนสมานมาจนถึงทุกวันนี้  เมื่อเวลาสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสเสด็จออกตรวจสังฆมณฑลทางเรือตามลำแม่น้ำบางปะกง  พระองค์ได้เยี่ยมวัด ทรงเห็นป้ายชื่อวัดว่าไม่สอดคล้องกับตำบลไผ่แสวก พระองค์จึงทรงตั้งชื่อเสียใหม่ว่าวัดไผ่แสวก เพื่อให้สอดคล้องกับตำบลดังกล่าวแล้ว  ครั้นกาลเวลาล่วงเลยมานานหลายสิบปี ทางราชการได้ยุบตำบลไผ่แสวกไปรวมกับตำบลบางแก้ว เมื่อเป็นเช่นนี้  มีพระเถระผู้ใหญ่พร้อมด้วยภิกษุสามเณรชาวบ้านอุบาสกอุบาสิกาต่างก็มีความเห็นพร้องกันว่าสมควรที่จะเปลี่ยนชื่อวัดเสียใหม่  คือให้มีชื่อคำว่าสมาน เพราะเป็นตระกูลที่สร้างวัดและคำว่าแก้ว เพื่อให้สอดคล้องกับตำบล จึงขออนุญาตทางราชการตั้งชื่อวัดเสียใหม่ว่าวัดสมานรัตนารามมาจนทุกวันนี้  วัดสมานรัตนาราม  มีเจ้าอาวาสปกครองวัดมาแล้ว ๕รูป  ปัจจุบัน ๑รูป รวมเป็น ๖ รูป  คือ
      . พระสมุห์ทัด  สุวัณโณ
    
 . พระสุชิต   สุชิโต
     
.พระครูอนันตธรรมรัต  (อนันต์  อติลาโภ)
      .พระสมุห์เอี่ยม (เอี่ยมบุญเลอ)
      .พระครูสุทธาภิมุข (ผิน  สุทธาภิมุโข  สิทธิโกศล)    
      ๖. พระครูธรรมธร ไพรัตน์ ปัญญาธโร  องค์ปัจจุบัน


 นอกจากนี้ ตำแหน่งที่ตั้งของวัดสมานรัตนาราม อยู่ในตำแหน่ง “ฮวงจุ้ยมงคล”(ถุงเงินถุงทอง) วัดสมานรัตนารามเดิมที ไม่ค่อยมีคนรู้จักว่าอยู่แห่งหนตำบลไหน มีความสำคัญอย่างไร มีหมอดูท่านหนึ่งเคยดูไว้ว่าวัดแห่งนี้ทึมๆ ผู้คนไม่รู้จักแต่มีของดี ต่อมาได้มีพระหนุ่มองค์หนึ่งมาบวชที่วัดนี้ ท่านได้ปวารณาไว้ว่าจะพัฒนา วัดอันเป็นบ้านเกิด เมืองนอนของท่านให้เจริญเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป เพื่อเผยแผ่สืบทอดพุทธศาสนา ขององค์สมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจ้าเป็นเวลาสิบกว่าปีความตั้งใจที่จะทำในสิ่งที่ได้ลั่นวาจาไว้ก็ เป็นไปอย่างที่ราบรื่น วัดได้พัฒนาไปแบบ ก้าวกระโดด เพราะท่านได้สละแรงกายแรงใจ และสติปัญญา เกินกว่าวัยของท่านมากยิ่งนัก ปัจจุบัน วัดสมานรัตนาราม ไม่ได้รู้จัก เฉพาะในหมู่คนไทยในประเทศ แม้แต่ต่างประเทศทั่วโลกก็รู้จัก ผู้คนเดินทางมา กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ วันละหลายหมื่นคน ยิ่งทำให้วัดพัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยแรงศรัทธาของ พระหนุ่ม องค์นั้น ท่านก็คือ พระครูธรรมธรไพรัตน์ ปัญญาธโร พระนักพัฒนาอันทรงคุณค่านั่นเอง วัดสมานรัตนาราม ตั้งอยู่ระหว่างอำเภอบางคล้า และอำเภอคลองเขื่อน ริมแม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น วัดที่มีองค์พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สูง 16 เมตร ยาว 22 เมตร เนื้อชมพู เป็นพระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ลักษณะ กึ่งนั่งนอนตะแคง โดยพระหัตถ์ซ้าย ถืองาที่ หัก พระหัตถ์ขวาถือดอกบัว โดยรอบฐานมีพระพิฆเนศ 32 ปาง ให้ได้ขอพรสักการะความหมาย ของ พระพิฆเนศ ปางนอนเสวยสุข คือ ความสุขสบาย ความสุขบริบูรณ์มั่งคั่งพร้อมทุกด้าน รื่นรมย์ ไร้ทุกข์ ไร้ความ เศร้าหมอง อิ่มหนำสำราญ มีกิน มีโชคลาภ จะนำความความสุขสบายมาสู่ผู้บูชา ถือเป็นมหามงคล สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่อยู่คู่ ประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทราอีกด้วย


 บริเวณด้านหน้าพระพิฆเนศ จะมีปูนปั้นรูปหนูอยู่สองตัว ชื่อว่าหนูมุสิกะ ซึ่งเป็นต้นห้องของพระพิฆเนศ ซึ่งจะมี นักท่องเที่ยวต่อแถวยาวยืนกระซิบที่รูปปั้นหนูนั้น เชื่อว่า ถ้าอยากได้สิ่งใด ขอพรสิ่งใดให้สมหวัง ให้ไปกระซิบที่หู หนู แล้วหนูจะนำสิ่งที่เราขอนั้นไปบอกท่านพระพิฆเนศให้ประทานสิ่งที่ต้องการกลับ มา และที่สำคัญอย่าลืม ติดสิน บนหนูด้วย โดยการทำบุญใส่ตู้ที่วางไว้ด้านหน้าเขามีเคล็ดลับอีกอย่างในการขอพรคือ เวลาไปกระซิบบอกท่านหนู ให้เราเอามืออีกข้างอ้อมไปปิดรูหูของท่านหนูอีกข้างด้วย ทั้งนี้เพราะป้องกันการฝากขอพรจะไม่เข้าหูซ้าย ทะลุ ออกไปหูขวานั่นเองภายใต้ฐานพระพิฆเนศ เป็นห้องจัดแสดงวัตถุมงคลได้เปิดให้ประชาชนเข้าชม และสำหรับผู้ที่ ต้องการบูชาองค์พระพิฆเนศ


 นอกจากวัดสมานรัตนารามจะมี พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขแล้ว  ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธ์ คือ หลวงพ่อองค์ดำ พระพุทธรูปประจำจังหวัด ประดิษฐานจังหวัดละหนึ่งองค์ หลวง พ่อโต องค์ใหญ่ที่สุดในฉะเิชิงเทรา หลวงพ่อ ประทานพรขอโชคลาภและให้สุขภาพแข็งแรง จระเข้โหราเทพารักษ์ประทานเรื่องโชคลาภการค้าขาย  ซึ่งตั้งอยู่ ในบริเวณวัดนี้ด้วย เมื่อเรามาที่นี่แล้วควรไว้ให้ครบ เพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิต มีบริการล่องเรือชม แม่น้ำบาง ประกง และด้านหน้าทางเข้าจะมีรูปปั้น พระราหูที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอีกด้วย

1.รถยนต์ส่วนตัว
จากถนนรามอินทรา ออกมีนบุรี ก่อนถึงมีนบุรีเลี้ยวซ้ายไปจังหวัดฉะเชิงเทรา สังเกตุป้ายบอกทางเมื่อจะเข้า แปดริ้วเลี้ยว ซ้ายบนสะพาน (ตรงไปจะไปชลบุรี ) ไปเรื่อยๆเลยไฟแดงชิดขวาขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง ตรง ไปถึงสี่แยกไฟแดงแยกคอมเพล็กเลี้ยวซ้าย ไปทางบางคล้า ตั้งไมล์กม. จะถึงปากทางวัดจุกเฌอ เลี้ยวช้าย เข้าไปอีกประมาณกิโล จะมีทางเบี่ยงขวาสังเกตป้าย(ถ้าเลยจะเข้าวัดจุกเฌอให้ถอยกลับ) วิ่งข้ามสะพานชี่ง เป็นเขื่อนทดน้ำจะสูง สักนิดลงสะพานวิ่งต่อไปอีกประมาณ1กม.จะถึงปากทางเข้าวัดสมานรัตนารามขอบคุณแผนที่จากวัดสมานรัตนาราม
 
 
ที่มาข้อมูล    http://www.paiduaykan.com
                     http://www.watsaman.com
ภาพโดย       Internet Boy
 
 

Comment

Comment:

Tweet

20150907 junda nike roshe run mens air max shoes nike air max 90 nike air force 1 oakley sunglasses outlet fitflop uk basket ball shoes coach outlet burberry outlet oakley sunglasses polo ralph lauren true religion sac longchamp michael kors bag coach outlet online nike blazer low cheap nike shoes oakley sunglasses wholesale ed hardy clothing nike uk cheap jordans for sale mulberry ugg boots for women michael kors chaussure louboutin ugg boots sale barbour uk christian louboutin outlet hollister clothing cheap soccer shoes jordan shoes canada goose jackets michael kors outlet online instyler curling iron toms outlet ralph lauren burberry sale tory burch shoes michael kors louis vuitton pas cher cheap true religion jeans prada handbags barbour jackets sac longchamp prada outlet ray ban sunglass soccer jerseys michael kors outlet canada goose uk soccer shoes nike running shoes michael kors handbag jorda femme pas cher air jordan adidas trainers nike tn chaussure louboutin toms wedges air max 90 hollister clothing store nike free run 5.0 nike air max hermes uk michael kors uk nike roshe run women cheap jerseys kate spade handbags polo ralph lauren kate spade outlet online toms shoes burberry outlet online replica watches ray ban sunglasses hermes belt adidas superstar louboutin nike huarache christian louboutin fitflop shoes michael kors ugg boots ralph lauren mont blanc pen ed hardy coach outlet air max 95 ed hardy nike tn pas cher true religion jeans oakley sunglasses sale coach outlet online adidas shoes gucci outlet online michael kors outlet instyler max michael kors outlet kate spade uk michael kors outlet online north face jackets kate spade bags nike cortez canada goose uk soccer jerseys wholesale nike elite air max 90 adidas uk running shoes coach outlet pandora charms air force 1 air max 95 oakley sunglasses abercrombie true religion outlet coach factory outlet mcm handbags black timberland boots cheap jordans coach factory outlet michael kors canada goose new balance outlet hermes birkin bag replica watches cheap kate spade outlet michael kors handbags mizuno shoes abercrombie outlet ray ban outlet cheap oakleys adidas gazelle trainers louis vuitton michael kors handbag ugg australia mont blanc pens ralph lauren outlet ray ban sunglasses timberland uk coach outlet tory burch outlet true religion jeans snabacks wholesale cheap ray ban sunglasses gucci outlet nike trainers uggs outlet coach outlet online kate spade handbags north face uk nike store cheap uggs nike uk pandora outlet pandora jewelry ralph lauren oakley store adidas shoes longchamp handbags michael kors louboutin new balance shoes fitflops outlet longchamp pas cher nike store uk longchamp soldes true religion sale pandora jewelry michael kors handbags borse louis vuitton coach outlet online cheap ray ban sunglasses louis vuitton nike elite socks mizuno running shoes nike free runs michael kors outlet ralph lauren homme longchamp outlet nike huarache 2015 hollister uk sale pandora rings ed hardy clothing tory burch handbags christian louboutin burberry scarf borse gucci polo ralph lauren outlet ugg sale jordan uk pandora charms 2015 ray bans gucci outlet ralph lauren uk hollister tory burch outlet online nike blazer ray ban glasses mulberry sale adidas superstars hermes bags cheap snapbacks hats christian louboutin sale coach factory outlet michael kors bags ralph lauren outlet ugg outlet cheap oakley sunglasses air max 95 mcm outlet michael kors handbag kate spade michael kors handbags michael kors uk rolex watches toms outlet louboutin pas cher burberry handbags michael kors toms shoes outlet fitflops sale clearance true religion outlet coach outlet store online jordan pas cher adidas gazelle gucci uk coach outlet store online gucci

#5 By xiaojun (199.87.229.18|199.87.229.18) on 2015-09-07 08:48

The militants michael kors outlet online controlled nike roshe run uk an coach outlet area babyliss the converse,scarpe converse,converse italia,converse sito ufficiale,converse all star size abercrombie and fitch uk of sac vanessa bruno Belgium kate spade at the hollister pas cher start nike air max uk of the year, coach purses but supra shoes have hogan since hollister lost sac longchamp pas cher much of nike free that ground.
 
Yet they louis vuitton remain prada outlet a longchamp uk deadly threat to mcm handbags civilians, as bottega veneta illustrated on polo ralph lauren Friday when they slit the throats of hollister 12 people in reebok outlet northeast Nigeria burberry outlet as the north face outlet army chanel handbags was trying longchamp outlet to louis vuitton evacuate hollister uk the gucci,borse gucci,gucci sito ufficiale,gucci outlet area burberry handbags around the former juicy couture outlet Boko ralph lauren,polo ralph lauren,ralph lauren outlet,ralph lauren italia,ralph lauren sito ufficiale Haram headquarters of nike roshe run Gwoza.
 
Failure tiffany and co to pandora uk crush nike trainers uk Boko prada handbags Haram hermes belt or protect civilians sac hermes was oakley,occhiali oakley,oakley italia one reason President kate spade outlet Goodluck Jonathan coach outlet store online lost polo outlet an oakley sunglasses wholesale election chi flat iron on March new balance shoes 28 to iphone 6 cases Muhammadu longchamp outlet Buhari, beats by dre who has christian louboutin pledged replica watches to spare nfl jerseys no effort in battling the militants after he oakley sunglasses is p90x workout sworn in nike air max on May oakley sunglasses 29.
 
Buhari also nike roshe said true religion outlet he would nike tn do longchamp outlet everything possible ray ban sunglasses to rescue louis vuitton the hollister,abercrombie,hollister sito ufficiale,abercrombie italia,abercrombie and fitch,abercrombie outlet Chibok valentino shoes girls, michael kors outlet online but true religion jeans could ferragamo shoes not promise montre pas cher to find louis vuitton outlet them.
 
(Additional ray ban,rayban,occhiali ray ban reporting by Madjiasra chaussure louboutin Nako karen millen uk in N'Djamena and timberland boots Sylvain louis vuitton Andzongo in Yaounde; Writing by wedding dresses Tim new balance Cocks; michael kors Editing air max by Robin nike air force Pomeroy) A michael kors outlet online woman has died jordan shoes and nike air max 23 vans pas cher others michael kors outlet were louis vuitton outlet sickened giuseppe zanotti outlet by nike air max uk a ray ban uk suspected michael kors outlet botulism outbreak after a potluck baseball bats lunch michael kors outlet at an Ohio church, asics running shoes health lululemon canada officials nike blazer pas cher said louis vuitton on Wednesday.
 
Fifty ralph lauren uk to 60 true religion outlet people timberland pas cher attended the Sunday lunch celine handbags at hollister the Cross mont blanc pens Pointe jordan pas cher Free Will Baptist Church north face outlet in louboutin,louboutin outlet,louboutin outlet italia Lancaster, pandora jewelry about 30 miles insanity workout southeast of Columbus, north face Ohio, thomas sabo said longchamp pas cher Jennifer Valentine, a louis vuitton outlet spokeswoman lululemon outlet for louis vuitton the michael kors pas cher Fairfield links of london Department lancel of vans outlet Health. Most began coach outlet getting converse outlet sick jimmy choo outlet on Tuesday, guess pas cher Valentine christian louboutin shoes said.
 
A michael kors outlet store 54-year-old louis vuitton woman tiffany and co jewelry died on ghd hair Tuesday, nike air max she said.
 
Botulism is a rare but tory burch outlet serious mulberry uk paralytic swarovski crystal illness mac cosmetics caused juicy couture outlet by coach outlet a nike outlet nerve ray ban sunglasses toxin produced by a converse pas cher type oakley pas cher of christian louboutin outlet bacteria and is vans,vans scarpe,vans italia sometimes nike free uk linked true religion outlet to wedding dresses contaminated food.
 
Valentine said christian louboutin uk those abercrombie and fitch affected showed the symptoms north face uk of burberry pas cher botulism, toms shoes which include double polo ralph lauren outlet online or herve leger blurred replica watches vision, drooping instyler eyelids, air max,nike air max slurred speech and soccer shoes difficulty swallowing. Those who got gucci handbags sick nike free run were swarovski sent to soccer jerseys hospitals pandora charms in nike huarache,nike huaraches,nike air huarache Lancaster nike air max and lacoste Columbus.
ray ban pas cher

#4 By ninest123 (103.233.80.213|103.233.80.213) on 2015-04-25 14:16

شركة نقل الاثاث فى مصر
شركة نقل اثاث بالمنصورة
شركة نقل اثاث بالاسكندرية
شركة نقل اثاث بالمعادى
شركة نقل اثاث فى مدينة نصر
شركة نقل اثاث بمدينتى
شركة نقل اثاث بالتجمع
شركات نقل الاثاث بالرحاب
شركة نقل اثاث بالقاهرة
افضل شركة شحن فى مصر
شركة نقل الاثاث فى مصر
شركة نقل اثاث بالمنصورة
شركة نقل اثاث بالاسكندرية
شركة نقل اثاث بالمعادى
شركة نقل اثاث فى مدينة نصر
شركة نقل اثاث بمدينتى
شركة نقل اثاث بالتجمع
شركات نقل الاثاث بالرحاب
شركة نقل اثاث بالقاهرة
افضل شركة شحن فى مصر
نقل عفش مصر
شركة نقل اثاث بالمنصورة
شركة نقل اثاث بالاسكندرية
شركة نقل اثاث بالمعادى
شركة نقل اثاث فى مدينة نصر
شركة نقل اثاث بمدينتى
شركة نقل اثاث بالتجمع
شركات نقل الاثاث بالرحاب
شركة نقل اثاث بالقاهرة
افضل شركة شحن فى مصر
شركة عزل خزانات بضرماء
شركة تسليك مجاري بالمجمعة
شركة عزل خزانات بالدلم
شركة تسليك مجاري بشقراء
شركة كشف تسربات المياه بضرماء
شركة تنظيف بيارات بالدلم
شركة تنظيف بضرما
شركة تنظيف فلل بشقراء
شركة تخزين اثاث بضرماء
شركة عزل أسطح بضرماء
شركة كشف تسربات المياه بشقراء
شركة تسليك مجاري بضرما
شركة نقل أثاث بضرما
شركة تخزين أثاث بضرما
الانارة بالطاقة الشمسية
لمبات بالطاقة الشمسية
انارة ليد
 ال اي دي ال جي
ال اى دى لايت
  ال اي دي سامسونج
 ال اي دي للبيع
اضاءه ديكور led
انارة ليد للرحلات
لمبات الطاقه الشمسيه
ال اى دى
اناره Led
اسعار انارة led
انارة الشوارع led
مصباح ال اي دي
اضاءة ال اي دي
شركة نقل اثاث بغرب القاهرة
شركة نقل اثاث بشرق القاهرة
شركة نقل اثاث شمال القاهرة
شركة نقل اثاث بوسط القاهرة
شركة شحن من مصر الى السعودية
شركات الشحن فى مصر بين المحافظات
سيارات نقل العفش فى مصر
اسعار شركات نقل العفش فى مصر
شركة نقل اثاث بجنوب القاهرة
ارقام شركات نقل العفش فى مصر

#3 By anoshalassi (197.135.31.21|197.135.31.21) on 2015-02-22 12:07

Normal URL
Code 1
شركة تخزين اثاث بالدمام
شركة كشف تسربات المياة بالدمام
شركة عزل اسطح بالدمام
شركة تنظيف
شركة تخزين اثاث بالرياض
شركة نقل اثاث بالرياض
شركة رش مبيدات بالرياض
شركة مكافحة حشرات بالرياض
شركة تسليك مجارى بالرياض
شركة تنظيف خزانات بالرياض
شركة تنظيف موكيت بالرياض
شركة تنظيف شقق بالرياض
شركة تنظيف منازل بالرياض
شركة تنظيف فلل بالرياض
شركة كشف تسربات المياة بالرياض
شركة تنظيف مجالس بالرياض
شركة تنظيف
شركة تخزين اثاث بالرياض
شركة نقل اثاث بالرياض
شركة رش مبيدات بالرياض
شركة مكافحة حشرات بالرياض
شركة تسليك مجارى بالرياض
شركة تنظيف خزانات بالرياض
شركة تنظيف موكيت بالرياض
شركة تنظيف شقق بالرياض
شركة تنظيف منازل بالرياض
شركة تنظيف فلل بالرياض
شركة كشف تسربات المياة بالرياض
شركة تنظيف مجالس بالرياض
شركة تنظيف
شركة تخزين اثاث بالرياض
شركة نقل اثاث بالرياض
شركة رش مبيدات بالرياض
شركة مكافحة حشرات بالرياض
شركة تسليك مجارى بالرياض
شركة تنظيف خزانات بالرياض
شركة تنظيف موكيت بالرياض
شركة تنظيف شقق بالرياض
شركة تنظيف منازل بالرياض
شركة تنظيف فلل بالرياض
شركة كشف تسربات المياة بالرياض
شركة تنظيف مجالس بالرياض
شركة تنظيف
شركة تخزين اثاث بالرياض
شركة نقل اثاث بالرياض
شركة رش مبيدات بالرياض
شركة مكافحة حشرات بالرياض
شركة تسليك مجارى بالرياض
شركة تنظيف خزانات بالرياض
شركة تنظيف موكيت بالرياض
شركة تنظيف شقق بالرياض
شركة تنظيف منازل بالرياض
شركة تنظيف فلل بالرياض
شركة كشف تسربات المياة بالرياض
شركة تنظيف مجالس بالرياض
Normal URL
Code 1
شركة عزل اسطح بجدة
شركة رش مبيدات بجدة
شركة مكافحة حشرات بجدة
شركة تنظيف موكيت بجدة
شركة تنظيف شقق بجدة
شركة تنظيف فلل بجدة
شركة تنظيف منازل بجدة
شركة نقل اثاث بجدة
شركة تنظيف خزانات بجدة
شركة تسليك مجارى بجدة
شركة كشف تسربات المياة بجدة
شركة تخزين عفش بجدة
شركة تنظيف بيارات بجدة
شركة عزل اسطح بجدة
شركة رش مبيدات بجدة
شركة مكافحة حشرات بجدة
شركة تنظيف موكيت بجدة
شركة تنظيف شقق بجدة
شركة تنظيف فلل بجدة
شركة تنظيف منازل بجدة
شركة نقل اثاث بجدة
شركة تنظيف خزانات بجدة
شركة تسليك مجارى بجدة
شركة كشف تسربات المياة بجدة
شركة تخزين عفش بجدة
شركة تنظيف بيارات بجدة
تنظيف بيارات بالدمام
شركة نقل اثاث بالدمام
شركة تنظيف خزانات بالدمام
شركة تسليك مجاري بالدمام
شركة رش مبيدات بالدمام
شركة مكافحة حشرات بالدمام
شركة تنظيف شقق بالدمام
شركة تنظيف منازل بالدمام
شركة تنظيف فلل بالدمام
شركة تنظيف موكيت بالدمام
شركة تخزين اثاث بالدمام
شركة كشف تسربات المياة بالدمام
شركة عزل اسطح بالدمام
تنظيف بيارات بالدمام
شركة نقل اثاث بالدمام
شركة تنظيف خزانات بالدمام
شركة تسليك مجاري بالدمام
شركة رش مبيدات بالدمام
شركة مكافحة حشرات بالدمام
شركة تنظيف شقق بالدمام
شركة تنظيف منازل بالدمام
شركة تنظيف فلل بالدمام
شركة تنظيف موكيت بالدمام
شركة تخزين اثاث بالدمام
شركة كشف تسربات المياة بالدمام
شركة عزل اسطح بالدمام
تنظيف بيارات بالدمام
شركة نقل اثاث بالدمام
شركة تنظيف خزانات بالدمام
شركة تسليك مجاري بالدمام
شركة رش مبيدات بالدمام
شركة مكافحة حشرات بالدمام
شركة تنظيف شقق بالدمام
شركة تنظيف منازل بالدمام
شركة تنظيف فلل بالدمام
شركة تنظيف موكيت بالدمام
شركة تخزين اثاث بالدمام
شركة كشف تسربات المياة بالدمام
شركة عزل اسطح بالدمام
تنظيف بيارات بالدمام
شركة نقل اثاث بالدمام
شركة تنظيف خزانات بالدمام
شركة تسليك مجاري بالدمام
شركة رش مبيدات بالدمام
شركة مكافحة حشرات بالدمام
شركة تنظيف شقق بالدمام
شركة تنظيف منازل بالدمام
شركة تنظيف فلل بالدمام
شركة تنظيف موكيت بالدمام

#2 By muslma (197.150.171.201|197.150.171.201) on 2014-12-05 02:17

louis vuitton outlet
coach outlet
mont blanc pen
tory burch outlet online
louis vuitton
mont blanc pens
mont blanc legend
coach factory
bottega veneta bags
nfl jerseys wholesale
michael kors backpack
coach outlet
fitflop sale
oakley outlet
louis vuitton outlet
abercrombie and fitch
hair dryer
louis vuitton wallet
toms wedges
louis vuitton wallet
chanel online shop
michael kors purses
air jordan shoes
fitflops clearance
coach outlet store online
michael kors watches
fendi bags
kate spade outlet online
coach factory outlet online
cheap ray ban sunglasses
true religion outlet
louis vuitton outlet stores
true religion outlet
louboutin
christian louboutin outlet
louis vuitton handbags
hermes bracelet
louis vuitton handbags
coach outlet
kate spade purses
true religion jeans
marc jacobs
abercrombie and kent
louis vuitton backpack
coach factory online
louis vuitton bags
mont blanc legend
louis vuitton outlet
michael kors outlet online
louis vuitton handbags
mont blanc fountain pen
cheap louis vuitton
cheap oakleys
cheap oakley sunglasses
fitflop footwear
louis vuitton purses
tory burch flats
hollister outlet
true religion jeans outlet
celine bag price
cheap true religion jeans
chanel outlet
marc by marc jacobs
oakley sunglasses
bottega veneta
true religion jeans men
kate spade outlet store
celine outlet
louis vuitton belts
michael kors outlet
coach factory outlet
cheap jordans
gucci shoes
ray ban sunglasses wholesale
hair straightener
hermes outlet
trye religion outlet
red shoes
www.louisvuitton.com
oakley sunglasses
coach factory outlet
louis vuitton outlet
viva la juicy
jordan 11
michael kors handbags
louis vuitton handbags
mont blanc mountain
designer handbags
bottega veneta outlet
true religion sale
cheap toms
juicy couture perfume
louis vuitton speedy
abercrombie
ray ban aviators
ray ban outlet
celine handbags
christian louboutin sneakers
gucci outlet store
tory burch shoes
official coach factory outlet
kate spade handbags
christian louboutin
cheap jerseys
prda outlet
burberry outlet
nfl jerseys
jordan shoes
louis vuitton outlet store
jordan for women
louis vuitton shoes
trye religion outlet
christian louboutin
louis vuitton bags
coach factory outlet
ray ban outlet
louis vuitton purses
coach factory
official coach factory outlet online
michael kors factory outlet
fendi purses
louis vuitton sunglasses
cheap nfljerseys
true religion outlet store
coach outlet
chi straightener
louis vuitton bags
ralph lauren
michael kors outlet
red bottom shoes
louis vuitton handbags
cheap jerseys from china
coach factory online
jordan shoes
oakley outlet
michael kors bags
marc jacobs handbags
juicy couture
red heels
fendi
red bottoms
toms promo code
workout routines
fendi handbags
polo ralph lauren
louis vuitton
coach factory online
mont blanc pens
fitflops
coach factory
louis vuitton purses
kate spade
ray ban sunglasses
ralph lauren home
burberry scarf
jordan sneakers
kate spade
jordans for sale
coach factory outlet
tory burch outlet online
louisvuitton
michael kors outlet online
ray bans
mont blanc fountain pens
michael kors outlet
burberry handbags
toms shoes
fitflop sandals
louis vuitton outlet stores
juicy couture outlet
true religion jeans
true religion jeans outlet
louis vuitton usa
michael kors outlet online
toms shoes
hermes delivery
michael kors handbags
ab workouts
bottega veneta outlet online
louis vuitton uk
fitflop footwear
gucci handbags
coach outlet
hollister co
coach outlet
louis vuitton outlet
louis vuitton
hermes belt
louis vuitton belt
ray ban sunglasses
michael kors handbags
jordan 13
louis vuitton speedy
gucci bags
fitflops online
louis vuitton handbags
tory burch handbags
fendi outlet
ray ban wayfarer
kate spade outlet
gucci outlet
nfl jerseys
hollister promo code
ray ban outlet stores
michaelkors outlet store
michael kors outlet
celine paris
fitflops clearance
christian louboutin outlet
hollister kids
true religion
louis vuitton
ray bans
prada bags
celine luggage tote
oakley suglasses cheap
fitflop shoes
oakley glasses
polo outlet
louis vuitton
chi hair straightener
nfl football jerseys
prada shoes
chi flat iron
michael kors handbags
hermes birkin
louis vuitton purses
ralph lauren outlet
burberry bags
louis vuitton purses
michael kors handbasg
prada handbags
michael kors outlet store
toms sale
coach factory online
louis vuitton outlet
true religion jeans outlet
cheap jordans
fitflop outlet
louboutin shoes
oakley sunglasses wholesale
fitflop outlet
cheap jerseys
abercrombie fitch
michael kors handbags
mont blanc pen
coach factory outlet
cheap jordan for sale
jordan retro
christian louboutin shoes
michael kors outlet online
football jersey
chanel bags
toms outlet
louis vuitton purses
kate spade factory outlet
hollister clothing
coach outlet stores
louis vuitton bags
tory burch outlet
kate spade outlet
chanel handbags
cheap jordans
louis vuitton officail website
michael kors outlet stores
workout plans
kate spade handbags
ray ban sunglasses outlet
louis vuitton outlet
jordan shoes
louis vuitton neverfull
toms shoes sale
oakley sunglasses wholesale
cheap ray bans
coach factory outlet online
toms shoes outlet
true religion jeans
ray ban glasses
michael kors outlet online
louis vuitton outlet
fitflop outlet
trye religion outlet store
tory burch outlet
bottega veneta handbags
michael kors outlet stores
toms outlet
coach outlet store online
louis vuitton outlet store
christian louboutin shoes
coach factory outlet
jordan retro
true religion
michael kors purses
fitflop shoes
coach outlet store online
true religion jeans
ray ban sunglasses
tory burch shoes
insanity workout
cheap nfl jerseys
joe abercrombie
tory burch flats
michael kors outlet
louis vuitton outlet
marc jacobs outlet
christian louboutin sale
coach factory online
p90x workout schedule
michael kors outlet
crossfit workouts
coach outlet store online
fitflop sandals outlet
used louis vuitton
louis vuitton handbags
chanel bags
chanel handbags
chanel online shop
chanel outlet

#1 By 8520000 (36.248.170.28|36.248.170.28) on 2014-09-05 18:54

Tags